Szentlélek templom
A Szentlélek hét ajándékát jelképezi a hét torony az 1999 szeptemberében átadott modern katolikus templomon. A belső tér legyező alakú, az oltár körül félkörívben helyezkednek el a
Hévíz – Szentlélek templom padok. A fából faragott főoltár galambot ábrázol, melynek szívében helyezkedik el az oltáriszentség. A mellékoltárok is galamb alakúak, mert a templom titulusa is Szentlélek. A bejárati kupola alatt a galamb-motívum kőmozaikból van kirakva.
A templom festett üvegablakai a város polgárainak adományaiból készültek (Simon Endre).
Az épületet Bocskay János építészmérnök tervezte. 32 regiszteres orgonája az Aquincumi Orgonagyárban készült.

8380 Hévíz Széchenyi u. 38. Tel.: 83/343-134
Miserend
– Nyáron (03.25. – 10.28): hétköznap: 7:30, szombaton: 19:00, vasárnap: 9:00, 10:30
– Télen (10.28 – 03.25): hétköznap: 7:30, szombaton: 18:00, vasárnap: 9:00, 10:30

Hévíz – Szentlélek templom
Jézus Szíve templom
Hévíz – Jézus szíve templomA Jézus Szíve templomot 1995-ben építették Bocskai János tervei alapján.

8380 Hévíz Egregyi városrész
Miserend
– Nyáron (03.25. – 10.28): vasárnap: 18:00
– Télen (10.28 – 03.25): vasárnap: 17:00
Szent Magdolna (Árpádkori) templom
Hévíz – Szent Magdolna templomHévíz legismertebb – a magyar művészettörténetben is számon tartott – műemléke az egregyi városrészben található középkori, római katolikus templom. Feltehetőleg a XIII. században épült, s első okleveles említése 1341-ből maradt ránk. A XVI-XVII. században tönkrement, ám 1731-ben helyreállították.
Evangélikus-református templom
Hévíz – Evangélikus-református templom Hégregyi városrészben található középkori, római katolikus templom. Feltehetőleg a XIII. században épült, s első okleveles említése 1341-ből maradt ránk.
8380 Hévíz Helikon u. 6.
Miserend